Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WIS Network และสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

November 8, 2017

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำจากทุกภาคส่วน ให้มีความเพียงพอและยั่งยืนตลอดไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือทั้งบุคลากรและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายของสถาบันน้ำฯ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างฉับไว และลดผลกระทบในการบริหารจัดการน้ำในองค์กรของตนเอง

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรม และร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันน้ำฯ โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ผู้ให้การสนับสนุน ดังนี้

Ad WIS-Network 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

วิริญญา อาเทศ
Tel: 0 2345 1184 
Email: virinyaa@off.fti.or.th

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการสนับสนุน: 

แบบตอบรับการสนับสนุนโครงการ WIS-Network

Details

Date:
November 8, 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 067462