Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)

March 20 - March 22

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) ประจำปี 25661 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ad footprint 1

WIS Network Logo

 

กำหนดการ:
วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้อง Silver 3 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ท่านละ 10,700 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 12,840 บาท
สมาชิกโครงการ WIS Network ได้รับส่วนลดสูงสุด 35% ไม่จำกัดจำนวนคน/ครั้ง

สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ติดต่อ:
สุพิชชา ดิษฐเจริญ
Tel: 0 2345 1040
MB: 098 926 6401
Fax: 0 2 345 1257
E-mail: supitchad@off.fti.or.th. Supitchad.fti@gmail.com

>>> หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 <<<

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร:

2.กำหนดการฝึกอบรม Water Footprint (20-22มี ค 2561)

3.ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม Water Footprint (20-22มี.ค.2561)

Details

Start:
March 20
End:
March 22
จำนวนผู้เข้าชม : 070706