Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง ภายใต้โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล)

November 8, 2017 - December 15, 2017

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องโครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

AW-PR-wall

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร:

  • เป็นสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
  • เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • เป็นสถานประกอบการที่มีการใช้น้ำบาดาลทั้งหมด หรือใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินหรือน้ำประปาในสถานประกอบการ
  • มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเข้าทำกิจกรรมของโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560

การประกาศผลการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง:

ประกาศผลการคัดเลือกโรงงานนำร่อง ผ่านทางเว็บไซต์ www.wis.or.th ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณนิตยา จิตรดำรง

โทรศัพท์: 02-345-1263  โทรสาร: 02-345-1266-7

อีเมล์ : nittayaj@off.fti.or.th

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ:

Details

Start:
November 8, 2017
End:
December 15, 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 067459