Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

December 17, 2017 - December 21, 2017

Print

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้านการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ การเฝ้าระวังเรื่องเขื่อนเก็บน้ำและผลกระทบ (ICHARM) การเยี่ยมชมหน่วยงาน NIED เพื่อศึกษาภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่างๆ การเยี่ยมชมสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศในญี่ปุ่น การเยี่ยมชม Asahi Kasei Corporation เพื่อศึกษากระบวนการผลิต Membrane ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา และระบบ Recycle น้ำ การเยี่ยมชม Sewage Systems Agency Nakagawa ซึ่งเป็นศูนย์บำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสียขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น การเยี่ยมชม G-Cans Tokyo Underground หรืออุโมงค์ยักษ์ใต้ดิน ซึ่งเป็นระบบการจัดการเส้นทางระบายน้ำ และเยี่ยมชมเขื่อน Urayama ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ของเมืองไซตะมะ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการศึกษาดูงาน:
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2560

ค่าสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงาน: (รวม Vat 7%)
สมาชิก ส.อ.ท. และ บุคคลทั่วไป 74,000 บาท/ท่าน
สมาชิกโครงการ WIS-Network ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
สุพิชชา ดิษฐเจริญ (ยุ้ย)
Tel: 0 2345 1040 Mobile: 098 926 6401
Email: supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร:

2.กำหนดการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (17-21DEC2017)

3.ใบสมัครศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

Details

Start:
December 17, 2017
End:
December 21, 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 070265