ติดต่อ

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ

โทร : 0-2345-1050
แฟกซ์ : 0-2345-1257

อีเมล์ : WIS@off.fti.or.th

กรอกแบบฟอร์มการติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม : 070278