• หน้าแรก
  • National
  • การจัดงานสัมมนาเปิดโครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือทางสังคม วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดที่ต้องการ

การจัดงานสัมมนาเปิดโครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือทางสังคม วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

สถาบันน้ำฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อเปิดโครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่าย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือทางสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินโครงการ และรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/เลขาธิการสถาบันน้ำฯ  และคุณวีระ อัครพุทธิพร รองประธานสถาบันน้ำฯ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาดังกล่าว อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ  เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้ง, การควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม, การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 110 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าชม : 070282