โครงสร้างบุคคลากร

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันน้ำฯ

คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี

Ms. Panrat Phechpakdee

โทรศัพท์ : +662 345-1260

โทรสาร : +662 345-1266-7

E-mail : panratp@off.fti.or.th

ผู้จัดการแผนก

คุณสมสุดา บัวขำ

Mrs.Somsuda Buakham

โทรศัพท์ : +662 345-1182

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : somsudab@off.fti.or.th

รองผู้จัดการแผนก

คุณกานต์รวี งามโพธิ์ทอง

Mrs.Kanrawee Ngamphotong

โทรศัพท์ : +662 345-1184

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : kanraweeng@off.fti.or.th

รองผู้จัดการแผนก

คุณจิรวัตร จิรจริยาเวช

Mr.jirawatr jirajariyavech

โทรศัพท์ : +662 345-1240

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : jirawatrj@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่อาวุโส

คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ

Ms.Supitcha Ditthacharoen

โทรศัพท์ : +662 345-1040

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : supitchad@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่วิชาการ

คุณอภิรนันท์ พงจิตภักดิ์

Ms.Aphiranan Phongjetpuk

โทรศัพท์ : +662 345-1250

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : aphirananp@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณวิริญญา อาเทศ

Ms.Virinya Arthes

โทรศัพท์ : +662 345-1184

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : virinyaa@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณชาคริยา อมาตยกุล

Ms.Chakriya Amatyakul

โทรศัพท์ : +662 345-1050

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : chakriyaa@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณธาราธร เสมียนรัมย์

Ms.Tharathon Samianram

โทรศัพท์ : +662 345-1050

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : tharathons@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณเบญจพรรณ อิ่นแก้ว

Ms.Benjapan Inkaew

โทรศัพท์ : +662 345-1040

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : benjapani@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณกันตพัฒน์ กสิบุตร

Mr.Kantapat Kasibut

โทรศัพท์ : +662 345-1182

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : kantapatk@off.fti.or.th

จำนวนผู้เข้าชม : 070279