อบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)

การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้อง Silver 2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
  • สร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

water-footprint

Download webalys-kameleon-pics-download-computer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ โทรศัพท์ 0-2345-1050, โทรสาร 02-345-1257,E-mail: supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม : 070272