อบรมหลักสูตร”การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)” วันที่ 28-29 มีนาคม 2560

การฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)”

วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง Silver 3 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
  • สร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

FP4-3

Download webalys-kameleon-pics-download-computer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ โทรศัพท์ 0-2345-1040, 098-9266401

โทรสาร 02-345-1257, E-mail: supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com

 

 

จำนวนผู้เข้าชม : 070269