ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการระบบพลังงานและการบริหารจัดการน้ำ” (29-30พย.59)

วันอังคารที่ 29 – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
โรงงานราชบุรี อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ ชุมชนท่าน้าชุกโดน จังหวัดกาญจนบุรี

poster-ver-3_page_1

poster-ver-3_page_2

poster-ver-3_page_3

Download webalys-kameleon-pics-download-computer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกัญญณัช ฝ่ายกิจการสภาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-345-1029 E-mail : kanyanats.su@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม : 070285